PRZYKŁADOWE PLANY PRACY

(SPIS TREŚCI)ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIEBIORSTWA XXX
Przykładowy plan pracy magisterskiej analizy finansowej przedsiębiorstwa XXX
analiza finansowa.doc
Dokument Microsoft Word [11.0 KB]
ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA XXX
Przykładowy plan pracy magisterskiej na temat analizy rentowności
analiza rentowności.doc
Dokument Microsoft Word [8.5 KB]
MIŁOŚĆ STAROPOLSKA NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI JANA KOCHANOWSKIEGO
Coś o miłości staropolskiej w oparciu o twórczość Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski - miłość staropolska - przykładowy plan pracy magisterskiej
miłość u Kochanowskiego.doc
Dokument Microsoft Word [10.0 KB]
NOWELE HENRYKA SIENKIEWICZA
Przykładowy plan na dotyczący kompozycji nowel Henryka Sienkiewicza w pierwszym okresie twórczości.
nowele Sienkiewicza.doc
Dokument Microsoft Word [9.5 KB]
AGRESJA SOWIECKA NA POLSKĘ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
Przykładowy plan pracy licencjackiej z historii Polski dotyczący agresji sowieckiej na nasz kraj we wrześniu 1939 roku.
agresja sowiecka.doc
Dokument Microsoft Word [12.0 KB]
KONSTYTUCJA Z 1935 ROKU
Plan pracy magisterskiej, pracy licencjackiej szeroko ujętego tematu.
Konstytucja z 1935 roku .doc
Dokument Microsoft Word [9.5 KB]
RADA NIEUSTAJĄCA
Nie ustawała w pracach ta Rada, stąd ten plan pracy magisterskiej.
Rada Nieustająca.doc
Dokument Microsoft Word [30.5 KB]
Profilaktyka i leczenie bólów kręgosłupa lędźwiowego - ćwiczenia fizyczne
Boli kręgosłup jak długo się siedzi przy komputerze? Boli, a więc plan pracy dotyczy tej właśnie problematyki.
ćwiczenia kręgosłupa.doc
Dokument Microsoft Word [9.0 KB]
OCENA PROGRAMÓW KLUBÓW FITNESS W XXX
Fitness w modzie i trendy, a zatem przykładowy plan pracy magisterskiej dotyczący oceny programów w klubach fitness w pewnej miejscowości.
kluby fitness.doc
Dokument Microsoft Word [10.0 KB]
EKONOMICZNE ASPEKTY PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
Zdrowie zawsze w cenie - przykładowy plan pracy magisterskiej - pracy licencjackiej dotyczącej zdrowia publicznego.
problemy zdrowotne.doc
Dokument Microsoft Word [31.0 KB]
ADMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE
Co ma rząd do powiedzenia w terenie? Dużo, dlatego przykładowy plan pracy licencjackiej.
administracja rządowa.doc
Dokument Microsoft Word [9.5 KB]
PRAWO POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE W SYSTEMIE PRAWA RZECZYPOSPOLITEJ
Przykładowy plan na temat obowiązującego w RP prawa.
prawo w RP.doc
Dokument Microsoft Word [9.5 KB]
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŚWIETLE KONSTYTUCJI Z 1997 ROKU
Instytucja prezydenta uregulowana została w Konstytucji - plan pracy dotyczący tego tematu.
prezydent III RP.doc
Dokument Microsoft Word [14.0 KB]
AGRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY
Współczesność objawia się nam wzrostem agresji... dlatego trzeba prowadzić badania agresji wśród dzieci i młodzieży. Plan pracy magisterskiej dotyczy zjawiska agresji.
agresja.doc
Dokument Microsoft Word [9.5 KB]
PRZYCZYNY, SKUTKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA AGRESJI I PRZEMOCY WŚRÓD MŁODZIEŻY
Przemoc i agresja wśród młodzieży - plan pracy.
agresja i przemoc.doc
Dokument Microsoft Word [10.5 KB]
BAŚŃ W LITERATURZE
Baśniowy świat dzieciństwa - trzeba się w niego wgryzać, stąd ten przykładowy plan pracy magisterskiej, pracy licencjackiej dotyczący zagadnienia baśni w literaturze.
baśń.doc
Dokument Microsoft Word [8.5 KB]
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
Dzieci się lękają, muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa - dlatego musisz być nauczycielem znającym te zagadnienia. To przykładowy plan Twojej pracy magisterskiej lub pracy licencjack
bezpieczeństwo.doc
Dokument Microsoft Word [8.5 KB]
PRZEMIANA BOHATERA W BAŚNI LITERACKIEJ – ASPEKTY ETYCZNE I PSYCHOLOGICZNE
Przykładowy plan pracy licencjackiej lub pracy magisterskiej w obszarze kształcenia zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej dotyczący przemiany bohatera literackiego.
przemiana bohatera.doc
Dokument Microsoft Word [10.0 KB]